Vad är Recruitment Marketing & varför är det viktigt?

Tratt med 8 steg för rekryteringsmarknadsföring, ikoner som representerar varje steg. En man och en kvinna som arbetar.
November 30, 2023
INNEHÅLL

För att öka chanserna att lyckas med sina rekryteringar kan växande företag idag jobba med Recruitment Marketing - även känt som rekryteringsmarknadsföring på svenska.

Recruitment Marketing är en proaktiv rekryteringsmetod som används för att attrahera och rekrytera toppkandidater. Det innebär att ni använder er av marknadsföring för att både sälja in er själva som arbetsgivare och era lediga jobb – i syfte att underlätta framtida rekryteringar.

Bild med definitionen av Recruitment Marketing. "Vad är Recruitment Marketing? Recruitment Marketing är en proaktiv rekryteringsmetod som används för att attrahera och rekrytera toppkandidater. Det innebär att ni använder er av marknadsföring för att både sälja in er själva som arbetsgivare och era lediga jobb – i syfte att underlätta framtida rekryteringar."

Varför är Recruitment Marketing viktigt?

Den växande kompetensbristen, i kombination med konkurrensen om de bästa kandidaterna, har idag gjort det svårare än någonsin att attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. Problemet är så pass stort att hela 7 av 10 svenska företag upplever rekryteringssvårigheter och att i genomsnitt 3 av 10 rekryteringsförsök misslyckas helt.

Många företag upplever idag svårigheter när de försöker rekrytera nya medarbetare. En av de främsta anledningarna till detta är att endast runt 3 av 10 kandidater aktivt letar jobb. Idag består istället kandidatmarknaden till största del av passiva kandidater – alltså kandidater som inte aktivt letar jobb men potentiellt hade varit öppna för att byta jobb om rätt möjlighet dök upp.

Trots det kan vi se att hela 9 av 10 kandidater är öppna för rätt jobberbjudande. Det handlar alltså om att skapa rätt erbjudande och att marknadsföra det i rätt kanaler till rätt kandidater. Och just detta kan ni göra genom att jobba med Recruitment Marketing.

Recruitment Marketing är alltså viktigt för bearbeta relevanta toppkandidater med ert unika kandidaterbjudande och öka inflödet av rätt kandidater till era lediga tjänster.

Recruitment Marketing vs Employer Branding

Ett vanligt misstag är att man förväxlar Recruitment Marketing och Employer Branding – båda har ju trots allt i uppgift att proaktivt bearbeta kandidater med varför de ska jobba hos just er.

Men vad är då skillnaden? Det enkla svaret är att Recruitment Marketing är en kombination av Employer Branding och jobbannonsering.

Medan Employer Branding handlar om att sälja in er som en attraktiv arbetsgivare handlar jobbannonsering istället om att sälja in era lediga jobb. Men för att långsiktigt kunna attrahera och rekrytera toppkandidater är det viktigt att ni jobbar med båda metoderna.

Bild som visar skillnaden mellan Recruitment Marketing och Employer Branding. I bilden visa en tratt som representerar en "modern rekryteringsmetod" i åtta steg: Kännedom, Övervägande, Intresse, Ansökan, Urval, Utvärdering och anställning. Till vänster visas det att Recruitment Marketing innefattar de tre första stegen av tratten. Och till höger visas att Employer Branding innefattar steg  ett och två medans jobbannonsering endast innefattar steg tre.

5 anledningar till att jobba med Recruitment Marketing

  1. Attrahera passiva toppkandidater: Många av dagens toppkandidater söker inte aktivt nytt jobb. Genom att marknadsföra er som arbetsplats och era lediga jobb kan når ni även ut till passiva toppkandidater.
  2. Stärk ert Employer Brand: Genom Recruitment Marketing kan ni aktivt arbeta med att förbättra, förstärka eller förändra ert Employer Brand.
  3. Sänkta rekryteringskostnader: Genom att arbeta proaktivt med era rekryteringsprocesser kan ni minska kostnaden per rekrytering.
  4. Bättre kandidatmatchning: När ni aktivt når ut med vilka ni är som arbetsgivare och vad ni erbjuder möjliggör ni för en bättre matchning mellan er som företag och potentiella kandidater.
  5. Kortare rekryteringsprocesser: Genom löpande rekryteringsmarknadsföring kan ni säkerställa ett större inflöde av kandidater till era lediga jobb men även bygga upp en talangpool med potentiella framtida kandidater.

Kom igång med Recruitment Marketing

På grund av den höga konkurrensen ute på kandidatmarknaden räcker idag traditionella rekryteringsmetoder inte till. Istället för att påbörja ert rekryteringsarbete när det finns en stol att fylla är det idag avgörande att jobba proaktiv med era rekryteringsprocesser.

Recruitment Marketing, eller rekryteringsmarknadsföring, är en kombination av Employer Branding och jobbannonsering. Strategin bygger på att proaktivt marknadsföra er som arbetsgivare och era lediga jobb. Genom att jobba med Recruitment Marketing kan ni öka antalet relevanta ansökningar samtidigt som ni aktivt når ut med ert Employer Brand till potentiella framtida medarbetare. På så sätt kan ni underlätta, snabba på och sänka kostnaderna kopplade till era rekryteringar.

För att jobba effektivt med Recruitment Marketing har vi på We Select utvecklat en smart annonseringsstrategi som bygger på att löpande och proaktivt nå ut till rätt kandidater med varför de ska välja att jobba hos just er och ansöka till era lediga jobb. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig komma igång med Rekryteringsmarknadsföring? Boka in en gratis rådgivning med en av våra Recruitment Marketing-specialister idag!

Fler blogginlägg

 En leende kvinna med texten ”Employer Branding”, och en person med en smartphone med texten ”Rekryteringsmarknadsföring".
Läs mer
December 27, 2023
Diagram med en pil som pekar uppåt. Bild av en man som sitter i en soffa och arbetar på en bärbar dator i bakgrunden.
Läs mer
December 13, 2023
Pilar numrerade 1-5 pekar nedåt. Människor som arbetar på ett kontor i bakgrunden.
Läs mer
December 11, 2023

Boka gratis rådgivning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att attrahera och rekrytera rätt kandidater - snabbt, smart & enkelt? Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra specialister inom jobbannonsering, rekrytering, Employer Branding & rekryteringsverktyg.

Tack! 🎉
Ditt meddelande har skickats.