Så stärker ni ert arbetsgivarvarumärke

Grafik av ett pussel med ikoner av en stjärna, användare, förstoringsglas och pappersplan. Kvinnor skrattar i bakgrunden.
June 7, 2023
INNEHÅLL

Vad är ett arbetsgivarvarumärke?

Ett Arbetsgivarvarumärke, eller ett Employer Brand på engelska, är hur ni uppfattas som arbetsgivare bland potentiella kandidater, befintliga medarbetare, tidigare anställda och konsumenter. Kort och gott kan ni tänka på ert arbetsgivarvarumärke som ert rykte som arbetsgivare. Likt ett rykte har uppfattningen om ert arbetsgivarvarumärke en förmåga att sprida sig snabbt. Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke som organisation bidrar i genomsnitt till fler relevanta ansökningar, snabbare rekryteringar, sänkta rekryteringskostnader och lägre personalomsättning. Ett svagt arbetsgivarvarumärke kan däremot bidra till svårigheter att tillsätta lediga tjänster – något som ofta leder till ökad arbetsbelastning för den befintliga personalen, att man får säga nej till uppdrag eller att planerad expansion uteblir. Genom att arbeta med Employer Branding – att aktivt påverka uppfattningen om er som arbetsgivare – kan ni stärka ert arbetsgivarvarumärke och skapa en långsiktig rekryteringsstrategi.

Varför är ett starkt arbetsgivarvarumärke viktigt?

Ryktet om er som arbetsgivare kommer att existera – oavsett om ni aktivt arbetar för att påverka det eller ej. Idag använder allt fler arbetsgivare sociala medier för att lyckas med sin rekrytering. Digitaliseringen av rekryteringsprocessen har bidragit till att företagets arbetsgivarvarumärke nu syns mer och mer för potentiella kandidater ute på marknaden. Dock har även konkurrensen om de bästa kandidaterna ökat. Enligt en rapport från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv upplever idag 7 av 10 svenska företag svårigheter med att rekrytera och 3 av 10 rekryteringsförsök misslyckas helt. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är alltså avgörande för att ni ska:

 • Lyckas med era rekryteringar
 • Kunna fortsätta växa och nå era företagsmål
 • Locka passiva kandidater som inte aktivt söker jobb på exempelvis jobbsidor

Så stärker ni ert varumärke som arbetsgivare

För att bli en attraktiv arbetsgivare och locka till er toppkandidater som passar perfekt på er arbetsplats krävs det att ni aktivt arbetar med att stärka ert arbetsgivarvarumärke. Här är våra 7 bästa tips för hur ni stärker ert varumärke som arbetsgivare:

 • Definiera ert unika erbjudande: För att säkerställa att ni lockar toppkandidater som matchar  just er arbetsplats är det viktigt att ni identifierar vad som gör er till en attraktiv arbetsgivare. Detta kallas ofta för ert Employee Value Proposition (förkortat EVP) – alltså ert unika värdeerbjudande till kandidaterna på marknaden. Genom att tydligt särskilja er från andra arbetsgivare ökar ni chansen att just toppkandidaten som passar på er arbetsplats väljer att söka er lediga tjänst.
 • Skapa en enhetlig upplevelse av ert arbetsgivarvarumärke: Säkerställ att den upplevelse av ert arbetsgivarvarumärke ni vill förmedla går att ta del av på alla ställen som potentiella kandidater och medarbetare kommer i kontakt med er. Exempelvis via er karriärsida, era lediga jobb, era sociala medier och era interna kommunikationskanaler.
 • Kommunicera ut ert arbetsgivarvarumärke på sociala medier: Det viktigaste för att stärka ert arbetsgivarvarumärke är att göra det synligt – det är då ni har möjlighet att påverka “ryktet” om er. Genom att strategiskt kommunicera ut ert arbetsgivarvarumärke till er valda målgrupp kan ni påverka hur er arbetsplats upplevs och samtidigt lära er vad som engagerar de kandidater ni vill nå.
 • Skapa en bra kandidatupplevelse: För att stärka upplevelsen av ert arbetsgivarvarumärke är det viktigt att ni skapar en positiv kandidatupplevelse – från ansökan till anställning. Det handlar bland annat om att ge en tydlig återkoppling, ha en genomgående positiv och välkomnande tonalitet och även tacka av kandidater på ett bra sätt. Genom att lägga fokus på dessa saker kan ni skapa en kandidatupplevelse som verkligen stärker kandidatens upplevelse av er rekryteringsprocess.
 • Medarbetare som ambassadörer: Uppmuntra era medarbetare att dela med sig av sin upplevelse av er arbetsplats och det bästa med att jobba hos er. Genom att låta era medarbetare tala om er arbetsplats ökar trovärdigheten med 3X. Vill du veta mer om hur du kan göra dina medarbetare till ambassadörer? Läs mer om Employee Branding här!
 • Var öppen för feedback och förbättringsmöjligheter: För att alltid fortsätta stärka ert arbetsgivarvarumärke kan ni regelbundet ta in feedback från kandidater och medarbetare. På så sätt kan ni identifiera områden där ni kan förbättra ert erbjudande eller kanske saker som ni kanske ska lyfta fram mer i er kommunikation.
 • Lär er från data och insikter: När ni arbetar med datadriven annonsering på sociala medier samlar ni konstant på er värdefulla insikter kring vad som engagerar och attraherar kandidater inom er målgrupp. Genom att analysera den data ni får in kan ni förbättra ert arbetsgivarvarumärke och er digitala rekryteringsstrategi.

Employer Branding vs Arbetsgivarvarumärke – vad är skillnaden?

Även om Arbetsgivarvarumärke och Employer Branding är två begrepp som ligger väldigt nära varandra skiljer de sig en hel del. Arbetsgivarvarumärke, även känt som Employer Brand på engelska, är den uppfattning som finns om er som arbetsgivare av bland annat:

 • Medarbetare som just nu jobbar hos er
 • Medarbetare som tidigare varit en del av er organisation
 • De potentiella kandidaterna ni vill attrahera och rekrytera
 • Eventuella kunder eller partners

Uppfattningen om ert arbetsgivarvarumärke kan påverkas av ett flertal faktorer som exempelvis era värderingar, er kultur, era förmåner eller er arbetsmiljö. Men framförallt påverkas det av hur ni kommunicerar internt och externt – det är där som Employer Branding tar vid. Employer Branding är nämligen processen som handlar hur ni aktivt kan påverka den uppfattning som finns om ert arbetsgivarvarumärke. Genom att strategiskt kommunicera ut era värderingar, förmåner eller karriärmöjligheter kan ni öka chansen att attrahera och rekrytera topptalangerna.

Arbetsgivarvarumärket är alltså uppfattningen eller ryktet om er som arbetsgivare och Employer Branding är hur ni strategiskt arbetar för att förändra, förstärka eller förbättra hur ert företag uppfattas.

Framtidens arbetsgivarvarumärke

Rekryteringslandskapet är i konstant förändring i och med den ökade digitaliseringen som bidrar till nya sätt att attrahera och rekrytera talanger. Sociala medier är idag den främsta platsen där passiva kandidater söker jobb och utvärderar potentiella arbetsgivare. Det blir därför allt viktigare att som företag prioritera sin digitala närvaro och använda sociala medier som en del av rekryteringsprocessen. Genom att implementera en datadriven Employer Branding-strategi kan ni aktivt påverka ryktet om er som arbetsgivare. Att arbeta med att påverka uppfattningen om ert arbetsgivarvarumärke är essentiellt för att positionera er som en attraktiv arbetsgivare på kandidatmarknaden och locka toppkandidaterna till just er arbetsplats.

Stärk ert arbetsgivarvarumärke idag – Boka en gratis rådgivning med en av våra specialister!

Fler blogginlägg

 En leende kvinna med texten ”Employer Branding”, och en person med en smartphone med texten ”Rekryteringsmarknadsföring".
Läs mer
December 27, 2023
Diagram med en pil som pekar uppåt. Bild av en man som sitter i en soffa och arbetar på en bärbar dator i bakgrunden.
Läs mer
December 13, 2023
Pilar numrerade 1-5 pekar nedåt. Människor som arbetar på ett kontor i bakgrunden.
Läs mer
December 11, 2023

Boka gratis rådgivning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att attrahera och rekrytera rätt kandidater - snabbt, smart & enkelt? Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra specialister inom jobbannonsering, rekrytering, Employer Branding & rekryteringsverktyg.

Tack! 🎉
Ditt meddelande har skickats.