October 24, 2022

Vad är Employer Branding?

Emilia Eriksson
Head of Operations

Vad är Employer Branding?

Employer Branding handlar om att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera framtida medarbetare samt förvalta arbetsgivarvarumärket internt för befintliga medarbetare.

Kort och gott handlar det om hur attraktiv en arbetsplats är – både externt och internt. Hur upplever kandidaterna ert arbetsgivarvarumärke? Vad säger era befintliga medarbetare om er arbetsplats? Hur är företagskulturen? Alla dessa frågor är viktiga för det strategiska Employer Branding-arbetet.

Employer Branding kan delas upp i två kategorier:

Somliga skulle säga att Employer Branding framför allt handlar om marknadsföring av arbetsplatsen. Andra tycker att det är minst lika relevant att prata om medarbetartrivsel och arbetsmiljö för de anställda. Som nämndes inledningsvis behöver man ha båda perspektiven i åtanke: det måste vara attraktivt både på insidan och på utsidan. Risken finns att personalomsättningen blir hög om kandidaterna som rekryteras till företaget förväntar sig en arbetsplats som arbetsgivaren inte kan leva upp till. Marknadsföring är viktigt men den måste vara transparent och spegla verkligheten på arbetsplatsen för långsiktigt värde. Vi delar in det i två enkla kategorier som vi kan kalla för extern och intern Employer Branding

#1 Extern Employer Branding

Extern Employer Branding handlar om hur starkt varumärket är på kandidatmarknaden. Hur uppfattas och framställs arbetsplatsen utåt? Hur attraherar man nya talanger till företaget? Företag som ligger i framkant ser till att det finns varumärkesstärkande aktiviteter planerade och har en strategisk marknadsföringsplan för att säkerställa ett löpande inflöde av intressanta kandidater till kommande rekryteringsprocesser eller till en kandidatpool av spontanansökningar.


Exempel på aktiviteter för extern Employer Branding:

 • Karriärsida med information om hur det är att jobba hos er
 • Intresseväckande inlägg på LinkedIn som talar till er kandidatmålgrupp (organiska eller sponsrade inlägg)
 • Blogginlägg om vad som händer på arbetsplatsen
 • Ett karriärkonto på Instagram som lyfter medarbetare och arbetsplatsen
 • Studentmässor för att prata med studenter inom er bransch
 • Employer Branding-annonsering i sociala medier


#2 Intern Employer Branding

Intern Employer Branding för befintliga medarbetare handlar om allt som ger medarbetarna ett värde på arbetsplatsen och i vardagen. Detta är avgörande för att anställda ska trivas och stannar kvar hos arbetsgivaren. Vissa uppskattar en lön med provisionsmodell, medan andra föredrar flextid eller ett generöst friskvårdsbidrag. Idag vill allt fler kandidater hitta en arbetsplats med ett personligt erbjudande som matchar deras preferenser allra bäst.

Exempel på värden för intern Employer Branding:

 • Aktiviteter tillsammans med kollegorna
 • Tävlingar för medarbetare och team
 • Möjlighet till bonus eller provision
 • Företagskulturen på arbetsplatsen
 • Ledarskapet på arbetsplatsen
 • Jämställd och inkluderande arbetsplats
 • Förmåner som friskvårdsbidrag och flextid