Vad är Employee Value Proposition (EVP)?

Venndiagram över EVP. Text: Värdefullt för ditt företag, värdefullt för dina anställda, unikt värde gentemot konkurrenter.
June 22, 2023
INNEHÅLL

Employee Value Proposition, förkortat EVP, är det unika värdet ni som arbetsgivare erbjuder era nuvarande medarbetare och potentiella kandidater. Kortfattat skulle man kunna förklara ett EVP som vad ni erbjuder era medarbetare som ingen annan erbjuder. Ett attraktivt EVP får er att stå ut jämfört med konkurrenterna på kandidatmarknaden – vilket gör det enklare att attrahera och rekrytera toppkandidaterna inom er målgrupp. Att ha ett starkt EVP på plats är fördelaktigt för att övertyga kandidaterna om att de ska välja er arbetsplats över konkurrenternas och för att öka engagemanget internt – vilket gör att ni behåller era värdefulla medarbetare längre.

Men vad består egentligen ett EVP av och hur kan ni implementera det i er Employer Branding-strategi? I detta inlägg förklarar vi allt du behöver veta om Employee Value Proposition och hur ni kan använda det för att jobba proaktivt i er rekryteringsprocess.  

Definitionen av Employee Value Proposition (EVP): "Employee Value Proposition, förkortat EVP, är det unika värdet ni som arbetsgivare erbjuder era nuvarande medarbetare och potentiella kandidater. Kortfattat skulle man kunna förklara ett EVP som vad ni erbjuder era medarbetare som ingen annan erbjuder. Ett attraktivt EVP får er att stå ut jämfört med konkurrenterna på kandidatmarknaden – vilket gör det enklare att attrahera och rekrytera toppkandidaterna inom er målgrupp."

Vad består ett EVP av?

Ett Employee Value Proposition består av ett flertal olika områden som tillsammans skapar en helhetsbild av det värde som erbjuds. Generellt brukar ett EVP delas upp i fem kategorier där ni i varje specificerar vad ni erbjuder era anställda:

 • Företag: ex. vision, mission, bransch och produkt
 • Kompensation: ex. lön, provision, pension och bidrag
 • Arbete: ex. arbetsuppgifter, arbetsmiljö, flexibilitet och säkerhet
 • Möjligheter: ex. karriärutveckling, utbildning, reskilling och coachning
 • Kultur: ex. företagskultur, värderingar, ledarskap och kollegor

Däremot kan det såklart även ingå andra kategorier som är unika för just er som arbetsgivare. Se till att det som finns med i ert EVP representerar er som företag och inkluderar det som är unikt med er arbetsplats.

Visar de fem EVP-kategorierna och exempel på vad varje kategori kan innehålla

Varför är ett EVP viktigt?

Ett EVP är viktigt för att attrahera, rekrytera och behålla värdefulla medarbetare på växande företag. Den ökade konkurrensen på talangmarknaden gör att toppkandidater idag söker efter mer än bara lön, de vill hitta arbetsplatser som delar deras värderingar och där de kan utvecklas.

Fördelarna med ett starkt EVP:

 • Ett starkt och konkurrenskraftigt EVP underlättar i ert långsiktiga Employer Branding-arbete. Genom att ha ett attraktivt EVP på plats kan ni underlätta framtida rekryteringar och locka kandidaterna som matchar just ert företag.
 • Ett attraktivt EVP är viktigt för att särskilja er från konkurrenterna och övertyga era anställda att stanna kvar hos er samt nya kandidater att ansöka till era lediga tjänster.
 • Enligt en undersökning från Gartner kan företag som faktiskt lever upp till sitt EVP minska den årliga personalomsättningen med nästan 70%. Ett EVP är alltså otroligt viktigt för att behålla värdefulla medarbetare hos er.
 • Gartner rapporterar också att företag som faktiskt lever upp till sitt EVP kan öka engagemanget hos sina nyanställda med nästan 30%. Ett starkt EVP bidrar alltså till att era nyanställda snabbt blir en del av er kultur och känner sig mer motiverade i början av sin anställning.
 • Ett effektivt EVP gör att ni får ett större värde tillbaka från era anställda, detta genom att de känner sig mer engagerade, vilket främjar produktiviteten och företagskulturen.

Hur kan ett Employee Value Proposition kommuniceras ut?

Ofta är det svåraste med ett EVP inte att definiera innehållet utan snarare - “Hur ska ett EVP se ut?”. Svaret är att det inte riktigt finns ett rätt svar, ett EVP kan användas och kommuniceras ut på många olika sätt – både internt och externt.

Internt

Internt bör ert EVP fokusera på upplevelsen som era nuvarande anställda har och värdet ni erbjuder dem för deras arbete. Ert interna Employee Value Proposition finns till för att hålla medarbetare engagerade, motiverade och nöjda.

Kommunicera och stärka ert EVP internt:

 • Skapa ett EVP-dokument som samlar allt relaterat till ert Employee Value Proposition på ett ställe och som era anställda lätt kan ta del av
 • Sprid ert EVP via era interna kommunikationskanaler kontinuerligt
 • Uppdatera intranätet med info om ert EVP
 • Skapa interna kampanjer för att lyfta fram delar ur ert EVP
 • Gör ert EVP till en del av onboarding-processen och gå alltid igenom det med nyanställda
 • Lyft fram era medarbetare och låt dem dela med sig av sina upplevelser kopplat till ert EVP, passa även på att kontinuerligt be om feedback för att upptäcka eventuella förbättringsområden
 • Anordna aktiviteter som främjar delar ur ert EVP, exempelvis utbildningstillfällen eller teamaktiviteter
 • Gör ert EVP visuellt synligt runt om på kontoret genom exempelvis posters eller digitala skärmar
 • Förankra ert EVP med interna ledare och se till att deras kommunikation går i linje med ert värdeerbjudande
Sex exempel på hur företag kan kommunicera ut sitt EVP internt

Externt

Externt bör ert EVP fokusera på att visa upp för potentiella kandidater inom er målgrupp varför de ska välja er som arbetsgivare. Genom att dra nytta av ert EVP i er externa kommunikation kan ni spara tid i er rekryteringsprocess och attrahera kandidater som matchar er arbetsplats.

Kommunicera och stärka ert EVP externt:

 • Se till att attraktiva delar ur ert EVP lyfts fram på er karriärsida så att potentiella kandidater vet vad ni erbjuder och hur ni särskiljer er från konkurrenterna
 • Inkludera relevanta delar av ert EVP i alla jobbannonser som publiceras
 • Skapa attraktivt Employer Branding-material som ni kan använda i er marknadsföring
 • Dra nytta av sociala medier för att nå ut med era EVP-budskap – både genom organiska inlägg och riktade kampanjer
 • Använd Employee Branding för att förstärka känslan och trovärdigheten i ert EVP – låt era medarbetare berätta vad som gjorde att de valde att börja arbeta hos er och varför de stannar kvar
 • Delta på event och mässor där ni kan möta kandidater inom er målgrupp och lyfta fram ert EVP
Fem exempel på hur företag kan kommunicera ut sitt EVP externt

Employee Value Proposition vs Employer Value Proposition – vad är skillnaden?

När man pratar om EVP dyker det ofta upp två olika namn: Employee Value Proposition och Employer Value Proposition. Så vad är egentligen skillnaden mellan dessa två begrepp som har samma förkortning? Kort och gott – det är två olika synsätt på samma sak. Employee Value Proposition fokuserar på det värde du som medarbetare får, medan Employer Value Proposition fokuserar på vad du som medarbetare erbjuds.

Employee Value Proposition lägger fokus på medarbetaren och används för att visa medarbetarna hur företaget möter deras behov. Employer Value Proposition lägger fokus på företaget och används för att positionera företaget som en attraktiv arbetsgivare gentemot konkurrenterna.

Undvik misstaget av en lång EVP-process

Ett vanligt misstag vi ofta ser när företag arbetar fram sitt EVP är att processen lätt blir långdragen. Detta ökar risken för att de budskap eller värdeerbjudanden som definieras blir inaktuella och inte reflekterar arbetsplatsen när de väl kommuniceras ut till medarbetare och kandidater. För att undvika att arbetet med att ta fram ett EVP känns stort och skrämmande rekommenderar vi alltid våra kunder att arbeta insiktsbaserat. Med detta menar vi att bygga ert EVP på faktiska data och insikter från er Employer Branding-annonsering.

Genom att komma igång snabbt och testa olika budskap och värdeerbjudanden gentemot er målgrupp och internt kan ni snabbt samla på er värdefulla insikter och data om vad som funkar eller kan förbättras. Ert EVP ska vara aktuellt och hållas levande, det blir dels viktigt att processen inte blir för lång men även att ni löpande utvärderar ert Employee Value Proposition.

Nå ut med ert EVP och locka toppkandidaterna

Employee Value Proposition (EVP) är alltså det unika värdet ni erbjuder som arbetsgivare till era anställda och potentiella kandidater. I ert värdeerbjudande kan ni inkludera allt från er vision till era utbildningsmöjligheter, men kom ihåg – det viktigaste är att ert EVP representerar er som arbetsgivare och inkluderar det som är speciellt med er arbetsplats. Genom att ha ett starkt EVP kan ni sticka ut från konkurrenterna på kandidatmarknaden samtidigt som ni minskar personalomsättningen genom att öka engagemanget internt.

När ni kommunicerar ut ert EVP är det viktigt att det görs både internt och externt. Internt kan ni exempelvis skapa ett dokument där ni samlar allt som relaterar till ert erbjudande, skapa en sida på ert intranät eller anordna företagsaktiviteter. Externt kan ni tydligt lyfta fram ert EVP på er karriärsida, nämna delar av det i era jobbannonser och skapa attraktiva Employer Branding-kampanjer på sociala medier.

Genom att skapa starkt Employee Value Proposition kan ni stärka ert arbetsgivarvarumärke och locka fler kandidater som matchar er arbetsplats. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med aktiveringen av ert EVP? Boka en gratis rådgivning med en av våra specialister idag!

Fler blogginlägg

 En leende kvinna med texten ”Employer Branding”, och en person med en smartphone med texten ”Rekryteringsmarknadsföring".
Läs mer
December 27, 2023
Diagram med en pil som pekar uppåt. Bild av en man som sitter i en soffa och arbetar på en bärbar dator i bakgrunden.
Läs mer
December 13, 2023
Pilar numrerade 1-5 pekar nedåt. Människor som arbetar på ett kontor i bakgrunden.
Läs mer
December 11, 2023

Boka gratis rådgivning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att attrahera och rekrytera rätt kandidater - snabbt, smart & enkelt? Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra specialister inom jobbannonsering, rekrytering, Employer Branding & rekryteringsverktyg.

Tack! 🎉
Ditt meddelande har skickats.