Så mäter du effekterna av ert Employer Branding-arbete

Diagram med en pil som pekar uppåt. Bild av en man som sitter i en soffa och arbetar på en bärbar dator i bakgrunden.
December 13, 2023
INNEHÅLL

Att kunna följa upp och mäta effekterna av ert Employer Branding-arbete är avgörande för att kunna påvisa att er satsning är lyckad. Därför har vi sammanställt allt du behöver veta för att göra ert Employer Branding-arbete mätbart.

Vad är Employer Branding?

Employer Branding är hur ni aktivt jobbar för att påverka uppfattningen om er som arbetsgivare bland potentiella kandidater, befintliga medarbetare och tidigare anställda. När man jobbar med Employer Branding är det vanligt att skilja på intern och extern Employer Branding. Intern Employer Branding handlar om att aktivt jobba för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bland era befintliga medarbetare. Extern Employer Branding handlar om att bygga kännedom om er som arbetsgivare hos potentiella medarbetare och att få dem att överväga en framtida karriär hos er. Genom att jobba smart och strategiskt med Employer Branding kan ni förstärka, förbättra eller förändra uppfattningen om er som arbetsgivare.

För vidare läsning: Vad är Employer Branding? Varför är det viktigt?

Varför är det viktigt att mäta effekterna av sitt Employer Branding-arbete?

Employer Branding fungerar som alla andra typer av investeringar i marknadsföring. För att satsningen ska kunna räknas som lyckad är det avgörande att kunna påvisa avkastning från investeringen och att ni förstår det verkliga syftet bakom satsningen. Lyckas ni med det kommer ni enklare kunna frigöra mer tid och resurser till ert Employer Branding-arbete.

Men för att kunna påvisa avkastning från investeringen är det viktigt att först identifiera vad som faktiskt räknas som “avkastning”. Även om Employer Branding handlar om att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är allt som oftast det bakomliggande syftet med att vilja bli en attraktiv arbetsgivare att enklare kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Därför är det väldigt viktigt att både mäta nyckeltal kopplade till varumärkeskännedom men även nyckeltal kopplade till er förmåga att rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Att mäta effekterna av sitt Employer Branding-arbete är inte bara viktigt för att kunna påvisa avkastningen på sin investering, utan även för att kunna identifiera vilka metoder, budskap och kanaler som ger bäst effekt – och för att kunna identifiera förbättringsutrymmen.

Vilka Employer Branding-nyckeltal är viktiga att mäta?

När du mäter effekterna av ert Employer Branding-arbete rekommenderar vi att se arbetet som en del av er övergripande rekryteringsstrategi. Det innebär att ni mäter relevanta nyckeltal genom hela rekryteringstratten – från kännedom till behållning. På så sätt säkerställer ni att ni får en bra helhetsbild av ert arbete, enkelt kan mäta förändringen mellan stegen och hitta förbättringsmöjligheter.

Exempel på vad ni kan mäta i varje steg:

 • Steg 1 – Kännedom: Hur effektivt har ni lyckats bygga kännedom om er som arbetsgivare? Exempel på nyckeltal: antal annonsvisningar, annonseringens räckvidd, % ökning av varumärkeskännedom
 • Steg 2 – Övervägande: Hur effektiv har annonseringen och era övriga Employer Brand-stärkande aktiviteter varit? Exempel på nyckeltal: Antal besökare på karriärsida, genomsnittlig besökstid, % scroll på karriärsidan
 • Steg 3 - Intresse: Hur många av de kandidater som besökt er karriärsida har visat intresse? Exempel på nyckeltal: Antal spontanansökningar, antal jobbprenumeranter
 • Steg 4 – Ansökan: Hur många ansökningar har ni fått in till era lediga jobb? Exempel på nyckeltal: Gen. ansökningar per tjänst, kostnad per ansökan
 • Steg 5 – Urval: Hur är kvaliteten på de ansökningar ni fått in? Exempel på nyckeltal: Gen. relevanta ansökningar per tjänst, kostnad per relevant ansökan
 • Steg 6 – Erbjudande: Hur många jobberbjudanden har ni skickat ut? Exempel på nyckeltal: Antal skickade erbjudanden, antal skickade erbjudanden per tjänst
 • Steg 7 – Anställning: Hur många har ni lyckats anställa och hur stor andel av era lediga tjänster är tillsatta? Exempel på nyckeltal: Antal anställda, tillsättningsgrad, rekryteringskostnad
 • Steg 8 – Behållning: Hur är er förmåga rekrytera och behålla rätt medarbetare? Exempel på nyckeltal: Medarbetarnöjdhet, eNPS, genomsnittlig anställningstid betyg på Glassdoor, personalomsättning
Viktiga Employer Branding-nyckeltal att mäta i varje steg av rekryteringstratten från Kännedom till Behållning

Hur mäter man effekterna av sitt Employer Branding-arbete?

Beroende på vad ni vill uppnå med era Employer Branding-initiativ finns det olika sätt att mäta effekterna av ert arbete på samt vilja nyckeltal ni väljer att rapportera på. Vilka utmaningar har ni identifierat kopplat till era rekryteringar och vilka mål har ni satt? Har det exempelvis varit att förstärka ert arbetsgivarvarumärke, att förändra bilden av er som arbetsgivare eller ett förbättra bilden av ert arbetsgivarvarumärke?

Det vi rekommenderar att titta på för att mäta effekterna av ert Employer Branding-arbete är:

 • Effekt övertid
 • Målsättning
 • Benchmark

Mät effekten över tid

Oavsett vilken utmaning ni har identifierat är vår rekommendation att alltid ha något typ av startvärde att utgå ifrån som ni kan sätta i relation till era pågående resultat med en aktiv Employer Branding strategi. På så vis kan ni mäta effekten över tid som ett resultat av era initiativ.

Om ni vill skapa närvaro och intresse kring er som arbetsgivare inom den valda målgruppen, är ett bra nyckeltal att mäta hur många besökare i snitt per månad ni hade på er karriärsida innan ni började synas i sociala medier jämfört med nu. Detsamma fungerar för startvärden längre ner i tratten, exempelvis hur många ansökningar i snitt brukar ni få för en viss typ av tjänst, och hur stor brukar relevansen av dessa vara – jämfört med läget nu.
Exempel: vilken förändring har vi i trafik till vår karriärsida månad efter månad eller vilken förändring ser vi i antalet ansökningar i snitt månad efter månad

Jobba mot definierade mål

Samtidigt som ni tittar på effekten över tid, rekommenderar vi att ni även har en målsättning med ert arbete och följer upp era nuvarande värden gentemot dessa uppsatta mål.
Exempel: vi vill öka andelen besökare på karriärsidan i snitt per månad eller vi ska ha ökat antalet ansökningar i snitt per tjänst med x andel %.

Jämför er med konkurrenterna

Den tredje rekommendationen är att titta på era nyckeltal och ert resultat i förhållande till era konkurrenter, även kallat benchmark. Genom att sammarbeta med We Select får ni tillgång till möjligheten att följa hur er Employer Branding-kampanj presterar gentemot era konkurrenter. Tillsammans kan vi kolla på konkurrenter som befinner sig inom samma bransch som er eller som vänder sig till liknande målgrupp med sitt arbetsgivarvarumärke.
Exempel: hur hög är vår CTR (Click-Through-Rate) jämfört med våra konkurrenter eller hur engagerad är vår målgrupp jämfört med våra konkurrenter?

Via We Select får ni helt enkelt veta hur starkt ert Employer Brand är på marknaden jämfört med era konkurrenter. Detta följs sedan upp kontinuerligt och används för att förbättra er Employer Branding-strategi.

Summering

Employer branding är otroligt effektivt för att attrahera och behålla topptalangerna, därför är det viktigt att mäta och påvisa effekten. För att börja mäta effekten av sitt Employer Branding-arbete är det först viktigt att förstå det bakomliggande syftet med att jobba med Employer Branding: Att lättare kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Det blir därför viktigt att ni fokuserar på att mäta både nyckeltal i toppen av tratten (ex. varumärkeskännedom) och även nyckeltal kopplade till att lyckas rekrytera och behålla rätt medarbetare.

I det stora hela är det väldigt viktigt att fokuserar på nyckeltal som är värdefulla, relevanta, hjälpsamma och hållbara. Alltså nyckeltal som tydligt påvisar ett värde kopplat till kostnad, nyckeltal som är tydligt kopplade till ert företags utmaningar eller mål och nyckeltal som ni kommer kunna följa över en längre tid. Skulle er ledning kunna tolka nyckeltalen ni tagit fram och förstå de positiva effekterna av ert arbete? Då är ni på precis rätt spår.

Fler blogginlägg

 En leende kvinna med texten ”Employer Branding”, och en person med en smartphone med texten ”Rekryteringsmarknadsföring".
Läs mer
December 27, 2023
Pilar numrerade 1-5 pekar nedåt. Människor som arbetar på ett kontor i bakgrunden.
Läs mer
December 11, 2023
Tratt med 8 steg för rekryteringsmarknadsföring, ikoner som representerar varje steg. En man och en kvinna som arbetar.
Läs mer
November 30, 2023

Boka gratis rådgivning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att attrahera och rekrytera rätt kandidater - snabbt, smart & enkelt? Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra specialister inom jobbannonsering, rekrytering, Employer Branding & rekryteringsverktyg.

Tack! 🎉
Ditt meddelande har skickats.