Employer Branding vs Recruitment Marketing - Vad är skillnaden?

 En leende kvinna med texten ”Employer Branding”, och en person med en smartphone med texten ”Rekryteringsmarknadsföring".
December 27, 2023
INNEHÅLL

Två begrepp som vuxit i popularitet inom rekryteringsbranschen de senaste åren är Employer Branding & Recruitment Marketing. Ofta blandas begreppen ihop och många frågar sig: Vad är skillnaden mellan Employer Branding & Recruitment Marketing? I detta inlägg kommer vi att reda ut hur dessa två begrepp skiljer sig åt – och varför det är viktigt för företag att jobba med båda strategierna.

Employer Branding - bygg ett starkt arbetsgivarvarumärke

För att förstå hur ni kan använda er av Employer Branding är det först viktigt att förstå vad ett Employer Brand är. Ert Employer Brand, eller arbetsgivarvarumärke på svenska, är hur ni uppfattas som arbetsgivare bland potentiella kandidater, befintliga medarbetare, tidigare anställda och konsumenter. Det är alltså bilden som finns av er som arbetsgivare och arbetsplats. För att uppfattas som en attraktiv arbetsplats både internt och externt krävs det ibland att företag jobbar för att förbättra, förändra eller förstärka sitt Employer Brand – detta görs genom Employer Branding.

Employer Branding är hur ni aktivt jobbar för att påverka bilden om er som arbetsgivare och arbetsplats – både bland potentiella kandidater, befintliga medarbetare, tidigare anställda och konsumenter. På dagens konkurrensutsatta kandidatmarknad har det blivit allt viktigare att nå ut med ett starkt Employer Brand. Detta för att löpande bearbeta toppkandidater inom er målgrupp med varför de matchar er arbetsplats. Genom att strategiskt jobba med Employer Branding kan ni bland annat stärka er kultur och ert engagemang internt, men även öka intresset och kännedomen om det bästa med er arbetsplats externt. När ni dessutom jobbar datadrivet i varje steg av er Employer Branding-strategi har ni möjligheten att mäta vad er målgrupp engageras av och dra slutsatser för att kontinuerligt förbättra ert arbete.

Infografik med titeln 'Sammanfattning av Employer Branding'. Den visar en sexdelad struktur med varje del som presenterar en aspekt av employer branding. Från vänster till höger och uppifrån och ner inkluderar delarna: 'Definition' som beskriver arbete för att påverka uppfattningen om en arbetsgivare; 'Syfte' som handlar om att förbättra, förändra eller förstärka arbetsgivarvarumärket; 'Målgrupp' som räknar upp potentiella kandidater, befintliga medarbetare, tidigare anställda och konsumenter; 'Strategi' som bygger på en blandning av interna och externa aktiviteter för att öka engagemang och kännedom; 'Mål' som fokuserar på att långsiktigt attrahera, rekrytera och behålla medarbetare; och 'Tidshorisont' som betonar kontinuerligt arbete med målgruppen och förbättringsområden. Grafiken avslutas med 'we select'-logotypen och webbadressen 'weselect.com' längst ner.

Recruitment Marketing - marknadsför era lediga jobb

Recruitment Marketing, eller rekryteringsmarknadsföring på svenska, är en proaktiv strategi som bygger på att använda marknadsföring som en del av rekryteringsarbetet. Genom att sälja in både arbetsgivaren och det lediga jobbet ökar chanserna att attrahera och rekrytera toppkandidaterna inom er målgrupp. Recruitment Marketing bygger på traditionella marknadsföringsmetoder och har som syfte att underlätta framtida rekryteringar genom att både bearbeta kandidater med ert Employer Brand och era lediga jobb.

Nu kanske du tänker: “Men genom att arbeta med Employer Branding bearbetar vi ju också målgruppen med vårt Employer Brand?”. Och ja, det stämmer. Både Employer Branding och Recruitment Marketing används i syfte att proaktivt bearbeta kandidater med varför de ska välja er som arbetsgivare. Men Recruitment Marketing, till skillnad från Employer Branding, fokuserar enbart på ert externa arbete och har som syfte att även sälja in det lediga lediga jobbet. Denna delen av Recruitment Marketing kallas för Jobbannonsering. Med jobbannonsering menas att ni aktivt annonserar ut ert ledig jobb på exempelvis jobbsajter och sociala medier – i syfte att öka antalet ansökningar.

Recruitment Marketing kan vi alltså se som en kombination av Employer Brand-stärkande annonsering och jobbannonsering. Strategin syftar till att externt bearbeta och informera potentiella kandidater om er som arbetsgivare samt era lediga jobb.

Infografik med titeln 'Sammanfattning av Recruitment Marketing'. Grafiken är indelad i sex rutor som belyser olika aspekter av rekryteringsmarknadsföring. Från vänster till höger och uppifrån och ner innefattar rutorna: 'Definition' som beskriver det som en proaktiv rekryteringsmetod för att attrahera toppkandidater; 'Syfte' som handlar om att sälja företaget och de lediga jobben; 'Målgrupp' som fokuserar på potentiella kandidater; 'Strategi' som bygger på marknadsföring för att väcka intresse för lediga tjänster; 'Mål' som syftar till att underlätta framtida rekryteringar; och 'Tidshorisont' som betonar riktat arbete för att underlätta specifika rekryteringar. Webbplatsens logotyp 'we select' och webbadressen 'weselect.com' finns längst ner.

Skillnaden mellan Employer Branding och Recruitment Marketing

De största skillnaderna mellan Employer Branding och Recruitment Marketing är alltså hur långt strategin sträcker sig i rekryteringsprocessen och vart fokuset ligger. Medan Employer Branding fokuserar på att löpande och kontinuerligt påverka uppfattningen om ert arbetsgivarvarumärke (Employer Brand) både internt och externt, fokuserar Recruitment Marketing på att informera och uppmana intresserade kandidater att agera genom att ansöka till era lediga jobb. Employer Branding är en långsiktig strategi som bygger en stabil grund för ert proaktiva rekryteringsarbete. Recruitment Marketing bygger sedan vidare på denna grund genom möjligheten att sälja in era lediga jobb till redan intresserade kandidater. Genom att kombinera de båda strategierna kan ni alltså säkerställa att ni säljer in både er själva som arbetsgivare men även era lediga jobb.

Jämförelseinfografik med titeln 'Employer Branding vs Recruitment Marketing'. Två kolumner jämför fyra huvudskillnader mellan koncepten. I kolumnen för Employer Branding står det: Skillnad 1 - Påverka uppfattningen om er som arbetsgivare; Skillnad 2 - Att bygga ett starkt Employer Brand; Skillnad 3 - Internt och externt fokus; Skillnad 4 - Löpande arbete. I kolumnen för Recruitment Marketing motsvarar: Att attrahera och rekrytera toppkandidater; Att underlätta specifika rekryteringar; Externt fokus; Tillämpas vid rekryteringsbehov. Logotypen 'we select' och webbadressen 'weselect.com' visas längst ner på bilden.

Sammanfattning

I detta blogginlägg har vi gått igenom två populära begrepp inom rekryteringsbranschen: Employer Branding & Recruitment Marketing. Employer Branding handlar om att löpande jobba för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare – internt och externt. Employer Branding syftar till att både attrahera toppkandidaterna och behålla nuvarande medarbetare. Recruitment Marketing är däremot en proaktiv rekryteringsmetod där riktad marknadsföring används för att locka toppkandidaterna. Recruitment Marketing syftar till att externt marknadsföra arbetsgivaren och det lediga jobbet – för att underlätta rekryteringsprocessen.

Genom att jobba löpande med Employer Branding och använda er av Recruitment Marketing för att nå ut med era lediga tjänster kan ni skapa en stabil och modern rekryteringsstrategi.

Fler blogginlägg

Diagram med en pil som pekar uppåt. Bild av en man som sitter i en soffa och arbetar på en bärbar dator i bakgrunden.
Läs mer
December 13, 2023
Pilar numrerade 1-5 pekar nedåt. Människor som arbetar på ett kontor i bakgrunden.
Läs mer
December 11, 2023
Tratt med 8 steg för rekryteringsmarknadsföring, ikoner som representerar varje steg. En man och en kvinna som arbetar.
Läs mer
November 30, 2023

Boka gratis rådgivning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att attrahera och rekrytera rätt kandidater - snabbt, smart & enkelt? Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra specialister inom jobbannonsering, rekrytering, Employer Branding & rekryteringsverktyg.

Tack! 🎉
Ditt meddelande har skickats.