Varför är det viktigt att jobba med Employer Branding?

Emilia Eriksson
Head of Operations

Företag behöver en långsiktig strategi för att attrahera toppkandidater

Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och arbeta med Employer Branding är ingen quick fix. Man behöver en strategi för att attrahera kandidater långsiktig och vara ”top of mind” hos intressanta kandidater. Employer Branding kräver ständig närvaro på kandidatmarknaden. Inom marknadsföring pratar man ofta om ”Always-on marketing” som betyder att man har en konstant närvaro som kombineras med kampanjer och nytt material under året.

Kontinuerlig Employer Branding sänker era rekryteringskostnader på sikt

Det räcker inte med att posta ganska regelbundet på LinkedIn, annonsera ut era lediga tjänster vid behov och ibland göra ett inlägg på sociala medier där ni lyfter era anställda. För att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar rätt kompetens så behöver ni ha en långsiktig plan där ni alltid har kontakt med kandidatmarknaden. Detta arbete kommer säkerställa fler ansökningar i kommande rekryteringsprocesser samt sänka er Cost-per-hire och Time-to-hire. Det finns inget viktigare än att ha rätt medarbetare på plats och för tillväxtbolag är det direkt kritiskt för att kunna växa.


Ledningen behöver förstå värdet av Employer Branding

För att lyckas med detta behöver företag allokera mer budget för Employer Branding. Tyvärr läggs det allt för ofta väldigt lite resurser på denna typ av marknadsföring men för att företaget och ledningen ska förstå värdet med Employer Branding krävs argument. Här kommer några stycken:


Vilka konkreta argument finns för att jobba med Employer Branding?

  1. Rätt kandidater och medarbetare är avgörande för att företaget ska gå bra (Exempelvis visar en studie från LinkedIn att företag som jobbade med Employer Branding kunde se en 50% ökning av kvalificerade ansökningar.)
  2. Företag sparar tid och pengar på att korta ner tiden för rekryteringsarbetet (Exempelvis visar en studie från LinkedIn att företag som jobbade med Employer Branding minskade sina rekryteringskostnader med 50%.)
  3. Ett starkt arbetsgivarvarumärke lockar talanger (I en studie från 3BL Association uppgav 9 av 10 skulle lämna sitt jobb för ett företag med ett starkt Employer Brand.)
  4. När en kandidat blir anställd efter att ha sett Employer Branding-innehåll stannar den kvar längre på arbetsplatsen vilket leder till lägre personalomsättning (Exempelvis visar en studie från LinkedIn att företag som jobbade med Employer Branding kunde se en 28% lägre personalomsättning.)
  5. Det går att locka svårrekryterade kandidater (inom exempelvis IT) med rätt marknadsföringsstrategi för Employer Branding (Exempelvis visade en studie från LinkedIn att företag som hade ett starkt Talent Brand på LinkedIn fick en 31% högre svarsfrekvens på InMails, ett av de vanligaste sätten att rekrytera medarbetare inom IT på.)

Mer från vår blogg

Case: Så hjälpte We Select Svevia öka andelen kvinnliga sökande till rollen som Vägarbetare

För att attrahera och rekrytera fler kvinnliga kandidater till rollen som Vägarbetare i Tumba valde Svevia att använda jobbannonsering tillsammans med oss på We Select.

Läs mer

Aktivering av Employer Brand

Vi på We Select vet vilka som kan sitt varumärke allra bäst– det är våra kunder. De flesta bolag vi samarbetar med har redan en tydlig vision, attraktiva medarbetarförmåner och en stor förståelse för hur man lever upp till företagets värderingar inom organisationen. När kontaktar man då WeSelect? Det är när Employer Branding-arbetet ska paketeras, förverkligas och målet uppnås.

Läs mer

Steg 1 för att lyckas med Employer Branding: Sätt rätt mål

För att Employer Branding-arbetet ska skapa riktigt värde inom er organisation behöver man veta vilken kompetens som behöver attraheras idag och i framtiden.

Läs mer