September 12, 2023

Steg 1 för att lyckas med Employer Branding: Sätt rätt mål

Definitionen av verbet "Quiet Quitting" är ett förhållningssätt till sitt arbete där den anställde väljer att inte ta sig an mer arbetsuppgifter än de som ingår i arbetsbeskrivningen.
Emilia Eriksson
Head of Operations

För att Employer Branding-arbetet ska skapa riktigt värde inom er organisation behöver man veta vilken kompetens som behöver attraheras idag och i framtiden.

Vad har ni för mål med er Employer Branding? Den frågan tycker jag de flesta borde besvara innan de lägger tid och resurser på detta viktiga arbete. Varför? Svaret är enkelt. Om du inte vet vart du ska så är det omöjligt att veta om du är på rätt väg. Målet bör vara konkret för att ni ska kunna mäta resultat längs vägen och motivera de resurser som behöver investeras.

Ett konkret mål kan vara ”Vi vill öka inflödet av relevanta ansökningar med 20%” eller ”Vi vill få in ansökningar från fler kvinnor” men också ”Vi vill ha minst 50 000 exponeringar av vårt arbetsgivarvarumärke hos IT-specialister i Stockholmsregionen varje månad”.

Målsättningen är tyvärr lätt att glömma för man vill så himla gärna börja stärka sitt arbetsgivarvarumärke på en gång och gör små punktinsatser för att komma i gång, men det är tyvärr bortkastad tid (långsiktigt sett). Fundera i stället på vad er organisation behöver för medarbetare, kartlägg nuvarande situation och ert utgångsläge, samt konkretisera behovet internt och skapa en målbild. Ett viktigt och riktigt nyckeltal är bättre än tio irrelevanta nyckeltal.

Vi hjälper företag att konkretisera sina behov, definiera målet och framför allt – att uppnå det.

Vill du ha proof of concept?

Fastighetsbranschen
Kundens mål: ”Få in fler än 20% relevanta ansökningar till våra rekryteringar av Fastighetstekniker”
Resultat av samarbete med We Select: 41% relevanta ansökningar

Retail-branschen
Kundens mål: ”Få in fler ansökningar till våra sommarjobb än föregående år (utöka urvalet)”
Resultat av samarbete med We Select: 50% fler ansökningar

Offentlig sektor
Kundens mål: ”Sänka vår cost-per-hire med 25% på seniora IT-specialister”
Resultat av samarbete med We Select: 65% sänkt cost-per-hire

Förvaltningsbranschen
Kundens mål: ”Öka vår konverteringsgrad på karriärsidan till inskickade ansökningar (från 5%)”
Resultat av samarbete med We Select: 19% konverteringsgrad

Vill du höra om fler samarbeten som är relevanta inom din bransch? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.