September 12, 2023

Varför pratar alla om “Quiet Quitting”?

Definitionen av verbet "Quiet Quitting" är ett förhållningssätt till sitt arbete där den anställde väljer att inte ta sig an mer arbetsuppgifter än de som ingår i arbetsbeskrivningen.
Love Hagald
Talent Attraction Specialist

Allt fler sätter sig själva och sin hälsa framför sina jobb. Läs vidare för att ta reda på vad det innebär för dig och ditt företag. 

Quiet Quitting är ett begrepp som hörs mer och mer i HR-kretsar. Det är inte ett nytt koncept, men det har nyligen fått ett uppsving med hjälp av TikTok och fått stor spridning bland framförallt Millenials och Gen Z. Till skillnad från vad namnet antyder innebär inte Quiet Quitting att säga upp sig utan förvarning eller att sluta göra sitt jobb. Det handlar istället om att skapa en hälsosam relation till sitt arbete och koppla bort sitt jobb från sin identitet. 

Quiet Quitting (verb): ett förhållningssätt till sitt arbete där den anställde väljer att inte ta sig an mer arbetsuppgifter än de som ingår i arbetsbeskrivningen

En Quiet Quitter är en person som slutar gå “above and beyond” på jobbet. Det är en person som värdesätter sin fritid och väljer att undvika att ta på sig en större arbetsbörda än den får betalt för. I praktiken kan det betyda att man inte svarar på mail utanför arbetstid, eller att man tackar nej till arbetsuppgifter som inte ingår i ens arbetsbeskrivning. 

Quiet Quitting har kanske mest av allt fått ny glöd sedan Covid-pandemin tvingade stora delar av den arbetande befolkningen att jobba hemifrån. Den långa perioden med konstant hemmajobb suddade ut linjen mellan jobb och fritid, och fick många att ändra sina prioriteringar. Det blir då allt viktigare att skapa utrymme i vardagen för sin familj, sina intressen och sin mentala hälsa. 

Tre cirkeldiagram som visar statistik relaterat till stress och engagemang i arbetet. 44% av anställda globalt upplever dagligen stor stress i sitt arbete, 21% av anställda globalt uppger att de känner sig engagerade i sitt arbete och 14% av anställda i Europa uppger att de känner sig engagerad i sitt arbete.

Vad innebär Quiet Quitting för arbetsgivare? 

För arbetsgivare kan konceptet kanske kännas läskigt. Man är rädd för att anställda inte längre är lika dedikerade till sina jobb, eller att arbetsmoralen går ner i takt med att Quiet Quitting ökar i popularitet. Det kan se ut som att en Quiet Quitter har förlorat sitt driv, men så behöver inte vara fallet. Istället kan Quiet Quitting vara en metod för en anställd att ge sig själv utrymme för vila och återhämtning, för att sedan kunna ge fullt fokus åt sina arbetsuppgifter när den faktiskt är på jobbet. 

I slutändan kan Quiet Quitting alltså göra att både enskilda anställda och företaget i stort blir mer effektivt. Kanske för att risken för utbrändhet minskar när anställda inte längre jobbar mer än de borde, eller för att den tid som spenderas på kontoret (eller hemmakontoret) inte längre tvingas dela fokus med allt det som den anställde inte hinner göra på sin fritid.

We Selects 6 tips för att hantera Quiet Quitting: Var tydlig med er vision och mission, lyssna på dina medarbetare, ge möjlighet till utveckling, belöna dina anställdas prestationer, se till att dina anställda mår bra och föregå med gott exempel

Hur hanterar man som arbetsgivare Quiet Quitting? 

Det finns såklart många olika sätt att som arbetsgivare hantera och ta ställning till Quiet Quitting. Några av dem är: 

 • Var tydlig med er vision och mission
  Undersökningar visar att (framförallt unga) anställda blir mer passiva i sina jobb när de inte känner att de har ett syfte. För att motverka trenden bör man som arbetsgivare därför vara tydlig med sin vision och mission, och se till att den återspeglas i hela organisationen.
 • Lyssna på dina medarbetare
  Gör medarbetarundersökningar för att ta reda på hur engagemanget ser ut på er arbetsplats. Ge anställda möjlighet att lämna regelbunden feedback och se eventuell kritik som en möjlighet att förändra och öka engagemanget. Så att du som arbetsgivare kan förbättras för och tillsammans med dina medarbetare.
 • Ge möjlighet till utveckling
  Att känna att man utvecklas och lär sig nya saker är viktigt för att hålla engagemanget uppe. Erbjud därför dina anställda möjligheten att gå kurser eller delta på inspirationsdagar.
 • Belöna dina anställdas prestationer
  Quiet Quitting kan ses som en motreaktion till den kultur som finns inom en del företag; att ett bra eller effektivt arbete belönas med högre arbetsbelastning, utan löneökning eller annan kompensation. Ge dina anställda möjlighet att höja sin lön eller bli befordrade när de gör ett bra jobb.
 • Se till att dina anställda mår bra
  Ge medarbetare möjlighet att hitta en sund balans mellan arbete och fritid, kanske genom en flexibel lösning för hemmajobb eller tydlig kommunikation kring arbetsbelastning.
 • Föregå med gott exempel
  Mår dina medarbetare som bäst när de jobbar 8-17 eller undviker att svara på mail utanför arbetstid. Se till att de fortsätter göra det genom att själv utgå från samma regler.

Läser man om Quiet Quitting ur en arbetsgivares perspektiv kan det ibland låta som att det är undergången för ett företags produktivitet och lönsamhet, när vad det egentligen handlar om är anställda som spenderar den tid de ska på jobbet och utför de uppgifter som ingår i deras arbetsbeskrivningar. Kort och gott att göra sitt jobb – varken mer eller mindre.

Källor:

Actually, we’ve been ‘quiet quitting’ and ‘quiet firing’ for years, Miller, K. L., The Washington Post, 2022-09-08 

If Your Co-Workers Are ‘Quiet Quitting’, Here’s What That Means, Ellis, L. & Yang, A., The Wall Street Journal, 2022-08-12

What Is 'Quiet Quitting'—and Is It Really Just Work-Life Balance?, Milbrand, L. Real Simple, 2022-08-29

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.