March 15, 2024

Employer Branding vs Employee Branding – Vad är skillnaden?

Definitionen av verbet "Quiet Quitting" är ett förhållningssätt till sitt arbete där den anställde väljer att inte ta sig an mer arbetsuppgifter än de som ingår i arbetsbeskrivningen.
Amanda Hemgren
Talent Attraction Specialist

Employer Branding och Employee Branding, två begrepp du säkert hört användas växelvis. Nu ska vi reda ut hur de olika strategierna faktiskt skiljer sig åt och varför det är viktigt att arbeta med båda för att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Vad är Employer Branding?

Employer branding handlar om att strategiskt marknadsföra ert företag och er arbetsplats på ett attraktivt sätt för att attrahera, rekrytera och behålla topptalanger. Ofta grundar sig en Employer Branding-strategi i ett EVP, Employer Value Proposition, som lyfter fram ert tydliga, sanningsenliga och unika kandidaterbjudande. 

Genom att strategiskt och kontinuerligt bearbeta er kandidatmålgrupp bygger ni upp och förstärker kännedomen kring er som arbetsgivare. Samtidigt når ni ut till både aktiva och passiva kandidater, när ni sedan lägger ut en ledig tjänst är de redan bearbetade med budskapet och mer benägna att ansöka. I er Employer Branding-annonsering kan ni lyfta saker som exempelvis er kultur, era förmåner, utvecklingsmöjligheter, vision och mycket mer. 

Genom Employer Branding kan ni bygga upp en positiv bild av ert företag som helhet, nå ut till en ökad mängd potentiella kandidater och på lång sikt sänka era rekryteringskostnader.

3 fördelar med att jobba med Employer Branding:

 • Fördel 1: Bygger upp ett starkt arbetsgivarvarumärke
  En stark positiv bild av er som företag och arbetsgivare bidrar till att ni sticker ut bland andra arbetsgivare. Detta skapar förutsättningarna för att ni ska locka till er toppkandidaterna. 
 • Fördel 2: Skapar en kontinuerlig närvaro
  I dagens kandidatmarknad är det viktigt att alltid vara top-of-mind och därför är kontinuerligt Employer Branding-annonsering väldigt viktigt. Ni säkerställer då att ni alltid når ut till både aktiva och passiva kandidater där de faktiskt befinner sig. 
 • Fördel 3: Sänker er rekryteringskostnad
  Genom Employer Branding kan ni börja jobba proaktivt i er rekryteringsstrategi. När ni ska annonsera ut en ledig tjänst är de där toppkandidaterna redan medvetna om er som företag och arbetsplats vilket bidrar till att öka antalet ansökningar och snabbare tillsättningar. Läs mer om Employer Branding
Infographic som visar 3 fördelar med Employer Branding – det ger ett starkare Employer Brand, skapar kontinuerlig närvaro bland kandidater och sänker långsiktigt era rekryteringskostnader


Vad är Employee Branding?

Employee Branding handlar om att marknadsföra era medarbetare och deras upplevelser av att jobba hos er, samt skapa en positiv intern kultur. Genom att engagera era medarbetare i företagets vision, mission, värden, produkter eller tjänster skapas en stark känsla av samhörighet mellan anställd och arbetsplats. Strategisk Employee Branding kan förbättra den interna kulturen och säkerställa att era medarbetare känner sig motiverade och värdefulla. 

En positiv effekt av att jobba aktivt med Employee Branding är att ni skapar era bästa “varumärkesambassadörer” – medarbetare som själva sprider ert Employer Brand i deras egna nätverk. Genom att lyfta fram olika medarbetare aktivt i era sociala medier, på er karriärsida eller hemsida kan ni lättare attrahera rätt kandidater. Dagens toppkandidater fokuserar i allt större utsträckning på att hitta en arbetsplats som delar deras värderingar och åsikter än den som erbjuder högst lön eller coolast förmåner. Statistik visar även att trovärdigheten ökar med 3X när en anställd pratar om arbetsplatsen än om det kommer från en chef. 

Ett starkt Employee Brand kan bidrar till att era medarbetare väljer att stanna kvar inom organisationen i en större utsträckning, men även att de fortsätter vara era ambassadörer efter de lämnat. Målet med Employee Branding är att få era medarbetare att känna stolthet och glädje över att jobba hos er. Detta för att lättare attrahera nya medarbetare som vill vara en del av er arbetsplats.

3 fördelar med att jobba med Employee Branding: 

 • Fördel 1: Skapar en bättre kandidatmatchning
  Engagerade medarbetare som syns utåt kan hjälpa er att lättare attrahera och anställda toppkandidaterna. Genom att lyfta personer inom olika yrken och deras vardag kan kandidater lättare skapa en bild av hur de passar in på er arbetsplats.
 • Fördel 2: Ökat engagemang
  En arbetsplats där alla medarbetare känner sig som en del av något större skapar en känsla av gemenskap. När era medarbetare delar era värderingar och er vision bidrar det till en mer positiv arbetskultur. 
 • Fördel 3: Medarbetare väljer att stanna kvar längre
  I och med att arbetskulturen förbättras och era medarbetare känner sig engagerade och motiverade skapas ett starkare band till arbetsplatsen. Detta gör både att produktiviteten ökar men även att de väljer att stanna kvar längre hos er. 
Infographic som visar 3 fördelar med Employee Branding – det skapar bättre kandidatmatchning, ökar engagemanget på arbetsplatsen och att medarbetare väljer att stanna kvar längre


Vad är skillnaden mellan Employer Branding & Employee Branding? 

Okej, nu vet vi vad Employer Branding är och vad Employee Branding är – men vad är då skillnaden? De två strategierna har en hel del gemensamt men skiljer sig framförallt inom ett område: externt perspektiv och internt perspektiv. 

Employer Branding ger er möjligheten att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke för personer utanför er organisation. Här lyfter ni upp exempelvis er vision, era tjänster och era förmåner. Employee Branding skiftar istället fokuset från ert varumärke och er organisation till det som sker innanför väggarna – er arbetsplats och era medarbetare. Employee Branding tydliggör styrkan era medarbetare har när det gäller att autentiskt och trovärdigt kommunicera ut ert arbetsgivarvarumärke. 

Infographic som visar skillnaden på Employer Branding vs. Employee Branding

De två strategierna kan samverka på ett väldigt bra sätt för att skapa en övergripande Employer Branding-strategi där ni både fokuserar att bygga ert arbetsgivarvarumärke och lyfta fram era anställda. Employee Branding kan enkelt vävas in i er Employer Branding-strategi genom Employee Generated Content, ECG. Med detta menas innehåll som skapas av eller om era medarbetare, exempelvis annonser där ni lyfter medarbetarcitat, medarbetarintervjuer, selfie-videos eller egentagna bilder. 

Två strategier – ett mål

Employer Branding fokuserar alltså på hur er organisation upplevs av personer på utsidan medans Employee Branding fokuserar på hur er organisation upplevs av era medarbetare på insidan. Genom att implementera båda strategierna kan ni se till att täcka alla delar av hur ert arbetsgivarvarumärke marknadsförs.

Ladda ner vår e-book: Så kommer ni igång med Employer Branding

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.