September 12, 2023

Case: Så tillsätter rekryteringsföretaget nAbleGrowth 9 av 10 tjänster genom annonsering på sociala medier

Projektet i korthet

Med hjälp av smart annonsering på sociala medier hjälper rekryteringsföretaget nAbleGrowth växande företag att tillsätta 9 av 10 tjänster inom svårrekryterade yrkesområden.

Om nAbleGrowth

nAbleGrowth hjälper växande företag att växa snabbare med hjälp av innovativa rekryteringstjänster. Genom att kombinera smart jobbannonsering på sociala medier med kompetensbaserad rekryteringsteknik tillsätter de svårrekryterade tjänster - både snabbt & kostnadseffektivt.

Mål

 • Att nå både aktiva och passiva toppkandidater
 • Att öka antalet toppkandidater till sina rekryteringsuppdrag
 • Att öka andelen tillsatta rekryteringsuppdrag
 • Att sänka tiden per rekrytering

Lösningen

För att nå så många potentiella toppkandidater som möjligt har nAbleGrowth valt riktad jobbannonsering på Facebook, Instagram & LinkedIn via We Select. Val av annonseringspaket och sociala medier-kanaler anpassas bl.a. utifrån:

 • Vilken typ av tjänst det är
 • Vilken målgrupp företaget vill nå
 • Hur svår tjänsten bedöms vara att tillsätta
 • Hur välkänt kundens varumärke är

Därefter riktas video- eller bildannonser till relevanta kandidater för respektive tjänst - anpassade med företagets logotyp, färger, bilder och typsnitt.

Resultatet

 • ca. 70 000 annonsvisningar per tjänst (i genomsnitt)
 • ca. 11 000 nådda kandidater per tjänst (i genomsnitt)
 • ca. 11 toppkandidater per tjänst (i genomsnitt)
 • 91% tillsättningsgrad inom svårrekryterade områden
“Jag använder alltid We Selects smarta jobbannonsering i mina uppdrag för att verkligen kunna nå de kandidater som är inom målgruppen för varje specifik roll - det lägger grunden för en lyckad rekrytering.

Sedan är min nyfikenhet, bakgrund från beteendevetenskap, försäljning och marknadsföring viktiga i själva mötet med kandidaterna och den kompetensbaserade rekryteringsmetoden. Tillsammans är det en utmärkt utgångspunkt för att nå högre tillsättningsgrad speciellt i bristyrken!” – Nina Dahl, VD på nAbleGrowth

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.