September 12, 2023

Case: Så hjälpte We Select Svevia öka andelen kvinnliga sökande till rollen som Vägarbetare

Projektet i korthet

Svevia hade som mål att rekrytera fler kvinnliga kandidater till deras tjänster inom division drift. För att attrahera och rekrytera fler kvinnliga kandidater till rollen som Vägarbetare runt om i Sverige valde Svevia att använda jobbannonsering tillsammans med oss på We Select. Genom kontinuerligt Employer Brand-stärkande annonsering för målgruppen lyckades vi överträffa målet om fler relevanta ansökningar från kvinnor.

Om Svevia

Med cirka 1 900 anställda är Svevia är ett av Sveriges största anläggningsföretag och är specialiserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Målsättning & syfte

  • Att informera passiva som aktiva kandidater om lediga tjänster inom vägarbete
  • Att öka andelen toppkandidater till tjänsten som vägarbetare
  • Att lyckas attrahera och rekrytera kvinnor till tjänsten som vägarbetare
  • Att öka antalet kvalificerade ansökningar från antalet kvinnor per tjänst från 1 till 3

Lösningen

För att få in fler relevanta ansökningar från kvinnliga kandidater valde Svevia Employer Brand-stärkande annonsering på Facebook & Instagram via oss på We Select.

Steg 1 - Vi byggde kännedom om att jobba som vägarbetare på Svevia

I första steget av annonseringen riktades inspirerande och informativa videoannonser till aktiva och passiva kandidater på Facebook & Instagram.

Steg 2 - Vi lyfte upp de bästa sakerna med att jobba som vägarbetare på Svevia

I andra steget av annonseringen återannonserade vi till kandidater som visat intresse för att jobba som vägarbetare på Svevia och lyfte upp de bästa sakerna med jobbet.

Steg 3 - Vi uppmuntade intresserade kandidater att söka jobbet som vägarbetare

I tredje steget av annonseringen återannonserade vi till kandidater som visat stort intresse för att jobba som vägarbetare på Svevia och uppmuntrade dem att söka någon av Svevias lediga tjänster som vägarbetare.


Resultatet

  • I genomsnitt 85 ansökningar / tjänst
  • I genomsnitt 10 ansökningar från kvinnor / tjänst
  • I genomsnitt 3 kvalificerade ansökningar från kvinnor / tjänst
  • 3X fler kvalificerade ansökningar från kvinnor / tjänst (jämfört med tidigare)
“Vår kampanj med We Select har fått en bra start och vi ser fram emot att studera det slutgiltiga resultatet senare i år. Vi tror och hoppas på att vi med ett framgångsrikt samarbete i projektet, engagemang och gemensam kraft kan nå vårat mål på Svevia att rekrytera fler kvinnliga vägarbetare till vår verksamhet.” - Ebba Antin, HR Partner på Division Drift

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.