September 12, 2023

Case: Så hjälpte vi BillerudKorsnäs att stärka sitt Employer Brand

+13,4%
Employer Brand lift
+25%
följare på instagram
185 340

Projektet i korthet

BillerudKorsnäs, en världsledande leverantör av förnybart förpackningsmaterial, ville stärka sitt Employer Brand inom flera svårnådda kandidatmålgrupper, samt stärka sin närvaro på sociala medier. Med hjälp av We Selects expertis inom digital Talent Acquisition producerades och målstyrdes en digital Employer Branding-kampanj mot potentiella framtida medarbetare på Facebook, Instagram och LinkedIn. Potentiella framtida medarbetare bearbetades i flera steg och projektet gav ett 13,4%-igt Employer Brand lift inom kandidatmålgruppen, nådde ut till 185 340 personer, gav en ökad följarbas på samtliga sociala medier och engagerade målgruppen starkt.

Om BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av förnybart förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. BillerudKorsnäs har 4 300 medarbetare fördelade över flera olika verksamhetsområden, vilket gör att de har många olika kandidatmålgrupper. Flertalet av målgrupperna är dessutom svåra att nå ut till genom traditionella jobbkanaler men är aktiva på sociala medier.

Målsättning & syfte

  • Öka kännedomen om BillerudKorsnäs som en potentiell framtida arbetsgivare
  • Visa på den representerade mångfalden
  • Stärka närvaron på sociala medier för att bättre kunna nå ut till potentiella framtida kandidater

Lösningen

För att visa upp en transparent bild av BillerudKorsnäs som arbetsgivare producerades 24 stycken videoporträtt av medarbetare inom alla olika verksamhetsområden. Utvalda målgrupper inom relevanta yrkeskategorier bearbetades löpande med videoporträtten på sociala medier. Därefter jämfördes intresset före videoannonseringen med intresset efter videoannonseringen, för att få fram ett s.k. Employer Brand lift – hur många fler som kom ihåg BillerudKorsnäs varumärke två dagar efter att de hade sett annonsen.

Resultatet

Efter projektets slut kunde BillerudKorsnäs se ett stärkt Employer Brand lift inom alla sina kandidatmålgrupper. Med hjälp av den målstyrda annonseringen upplevde de en ökning både i antal följare på sociala medier och även engagemanget från dessa. Dessutom visades minst tio sekunder av videoporträtten över 86 000 gånger i sociala medier. Alla projektets målsättningar uppnåddes med god marginal och BillerudKorsnäs var mycket nöjda med resultatet av projektet.

  • 86 145 10-sekundersvisningar av de olika medarbetarporträtten i sociala medier
  • Hög visningstid för kvinnor trots mansdominerad bransch
  • 6% fler följare på LinkedIn
  • 14% fler följare på Facebook
  • 25% fler följare på Instagram
  • 185 340 personer i räckvidd i sociala medier

“Vi lyckades extremt bra med att stärka vårt Employer Brand”

“Vi valde att samarbeta med We Select på grund av deras unika strategier som visade sig passa perfekt för den här satsningen. Vi lyckades extremt bra med att stärka vårt Employer Brand, även hos svårnådda målgrupper tack vare att vi använde oss av sociala medier, men också att hos våra medarbetare bygga en intern stolthet över arbetsplatsen. Vi är otroligt nöjda och ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete!”

- Tim Paradis
People Development Manager på BillerudKorsnäs

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.