September 12, 2023

Nyhet! We Select blir Region Stockholms officiella leverantör av jobbannonsering

Definitionen av verbet "Quiet Quitting" är ett förhållningssätt till sitt arbete där den anställde väljer att inte ta sig an mer arbetsuppgifter än de som ingår i arbetsbeskrivningen.
Bild: Rickard Rydström, CEO & Co-founder på We Select
Amy Dyvelcrona
Talent Attraction Specialist

Nyhet! We Select – Nordens ledande experter inom jobbannonsering på sociala medier blir Region Stockholms nya leverantör – i årets största upphandling av rekryteringsannonsering. 

Oktober 2022 gick startskottet för We Select och Region Stockholms nya avtal inom rekryteringsannonsering på sociala medier - ett avtal som har potentialen att löpa vidare i fyra år. Inte nog med att Region Stockholms enheter nu kommer kunna ta del av We Selects smarta rekryteringsannonsering, dessutom kommer de kunna ta del av Employer Brand-stärkande kampanjer på sociala medier - en satsning som blir allt viktigare i och med den ökade kompetensbristen.

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Totalt finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm.

“Varje dag, dygnet runt, erbjuder Region Stockholm en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. […] En viktig förutsättning för att Region Stockholm ska kunna fullfölja sina uppdrag, är en fungerande kompetensförsörjning.” - 1.1 Anbudsinfodran, Region Stockholm

I och med avtalet kommer bland annat följande bolag och nämnder nu att kunna ta del av We Selects smarta annonsering på sociala medier:

 • Hälso- och sjukvårdsförvatningen (HSF)
 • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Kulturnämnden
 • Patientnämnden
 • Regionstyrelsen
 • Fastighets- och servicenämnden
 • Regionrevisorerna
 • Trafiknämnden/Trafikförvaltningen inkl. bolag och Färdtjänstnämnden
 • Tillväxt- och regionplanenämnden Bolag:
 • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
 • Danderyds sjukhus AB
 • Folktandvården Stockholms län AB
 • S:t Eriks Ögonsjukhus AB
 • Tobiasregistret AB
 • Södersjukhuset AB
 • Södertälje sjukhus AB
 • Medicarrier AB
 • TioHundra AB
 • Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)
“Det här är en unik upphandling på många sätt och den träffar både hjärtat och hjärnan hos oss på We Select. Hjärnan då det storleksmässigt är ett direkt kvitto på att vi ligger helt rätt i vår långsiktiga satsning mot teknik och innovation, i kombination med vår spetskompetens inom sociala medier. Hjärtat då vi vet vilken enormt viktig utmaningen regionen står inför. Bristen på kompetens som vårt samhälle behöver för att fungera har aldrig varit större, där vården sticker ut och behöver all hjälp de kan få. Regionens sak är helt enkelt vår i jobbet att långsiktigt bygga starka arbetsgivarvarumärken och locka de bästa att söka. Det kommer inte vara enkelt men vi ska dit, så är det bara.” - Rickard Rydström, CEO & Co-founder på We Select

Sedan 2011 har We Select hjälpt växande organisationer att växa ännu snabbare. Genom att kombinera smart Employer Branding, jobbannonsering på sociala medier och innovativ teknik jobbar We Select för att attrahera och rekrytera toppkandidater.

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.