September 12, 2023

Case: Så hjälpte vi ICA att öka antalet relevanta ansökningar inom IT med 64%

+44%
ansökningar
+64%
relevanta ansökningar
-8%
kostnad/relevant ansökan

Projektet i korthet

ICA är en av Sveriges största arbetsgivare med 1300 butiker och 50 000 anställda runt om i Sverige. Då digitaliseringen är en av ICAs största utmaningar, vill de satsa mer på digitalisering och attrahera kandidater inom IT. Inför en stor rekryteringsperiod valde ICA att samarbeta med oss på We Select. För att skapa en medvetenhet om ICA som en attraktiv arbetsgivare inom IT, genomfördes en målstyrd samlingskampanj i tre steg på Sveriges största sociala medier-plattformar. Genom att öka kännedomen om ICA IT samt genom smart jobbannonsering av deras jobb inom IT, lyckades vi överträffa resultaten sett till relevanta ansökningar, trots den ökade konkurrensen på marknaden. Detta samarbete har också inneburit att ICA hittills har kunnat anställa 5 kandidater.

Om ICA Sverige 

Med cirka 1300 butiker runt om i landet, 50 000 medarbetare och en marknadsandel på 36 procent är ICA den ledande dagligvaruaktören i Sverige, och en av de största aktörerna i Norden. Hela 94,2%, av de svenska hushållen väljer att handla på ICA. Genom detta lever ICA upp till sin affärsidé om att vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider, och för att fortsätta vara den ledande dagligvaruaktören, väljer ICA att satsa på digitalisering. 

Målsättning & Syfte

  • Att stärka ICA ITs Employer Brand hos relevanta kandidater inom IT. 
  • Att nå ut med ICA ITs lediga tjänster till aktiva och passiva kandidater inom IT. 
  • Att öka antalet relevanta ansökningar per tjänst inom IT till ICA.

Lösningen

För att få in fler ansökningar från bästa möjliga kandidater inom IT valde ICA att fokusera på att stärka sitt Employer Brand, och därmed lyfta varför ICA är en attraktiv arbetsgivare inom IT. För att lyckas uppnå målet valde ICA att satsa på riktad Employer Branding-annonsering på sociala medier i tre olika steg. I det första steget av kampanjen fokuserade vi på att skapa en medvetenhet om ICA som en arbetsgivare inom IT, som riktades mot relevanta kandidater på Facebook, Instagram och LinkedIn. Det första steget följdes upp av kampanjens andra steg, som återannonserades till de kandidater som hade tagit del av samlingskampanjens första steg. I det andra steget var fokuset på ICA IT:s redan befintliga anställda, för att förmedla varför de har valt ICA som arbetsgivare och hur de upplever sin arbetsplats. För att ge potentiella kandidater en äkta samt pålitlig bild av ICA som arbetsgivare användes ett så kallat Selfie-koncept i annonseringen, där utvalda medarbetare hos ICA filmade sig själva i selfie-format, och berättade hur de upplever sitt arbete samt hur stor inverkan deras arbete har på ICA i stort. I det tredje och sista steget av samlingskampanjen var det dags att annonsera ICA lediga jobb inom IT till de bearbetade kandidaterna från steg 1 och steg 2.

Resultat

Samarbetet mellan ICA och We Select har gett jättebra resultat, och efter den genomförda samlingskampanjen hade målet inför samarbetet både uppfyllts och överträffats. 

  • +44% ansökningar (sedan 2020)
  • +77 relevanta ansökningar under kampanjens tredje steg, vilket är en ökning med 64% sedan år 2020.
  • -8% kostnad/relevant ansökan (sedan 2020) 
  • Anställt 5 kandidater

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.