September 12, 2023

De 3 viktigaste tipsen för en lyckad upphandling av rekryteringsannonsering 2022

Definitionen av verbet "Quiet Quitting" är ett förhållningssätt till sitt arbete där den anställde väljer att inte ta sig an mer arbetsuppgifter än de som ingår i arbetsbeskrivningen.
Amy Dyvelcrona
Talent Attraction Specialist

We Selects Bid Specialist Vivica Alfvin delar med sig av de tre viktigaste sakerna att ha koll på vid förstudien och planeringsfasen för att lyckas bäst med en upphandling av rekryteringsannonser i sociala medier. 

Med mängder av vikariat som behöver tillsättas inför sommaren samt svårlockad spetskompetens ser vi på We Select ett större intresse än någonsin för rekryteringsannonser i sociala medier inom offentlig sektor. Med ett ökat intresse och behov uppstår också frågan: "Hur upphandlar vi det på bästa sätt?".

“För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta utveckla sin förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens och i många fall ny kompetens.” - Jenny Birkestad, affärsområdeschef Adda Kompetens

1. Fokusera inte bara på pris - kvalitet är minst lika viktigt

I en upphandling av annonsering i sociala medier behöver upphandlande enhet tänka till lite extra för att hitta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Priset har nämligen en direkt påverkan på kvaliteten. Annonsering i sociala medier fungerar som en digital auktion - ju fler annonsörer som vill nå samma kandidater, desto dyrare blir det. Det innebär alltså att en kampanj som ska locka spetskompetens eller bristkompetens behöver extra hög budget. En för liten annonseringsbudget kommer ge en låg effekt och ett lågt antal ansökningar, medan en högre budget säkerställer en lyckad rekrytering. Sätt därför inte utvärderingen enbart efter bästa pris; vikta istället upphandlingen, exempelvis 60% mot kvalitet, och 40% mot pris.


2. Tänk tryggt och långsiktigt

Inom offentlig sektor behövs en trygg leverantör som med säkerhet kan leverera hela avtalstiden. Ställ därför ett krav där leverantören ska ha en UC riskklass av minst 4. UC:s riskklasser visar sannolikheten för att ett bolag ska gå i konkurs. Vid upphandlingar av större behov; kom även ihåg att sätta ett omsättningskrav för att garantera att anbuden ni får kommer från leverantörer som kan hantera många beställningar. 


3. Välj en leverantör med erfarenhet av att jobba mot offentlig sektor

Från den offentliga upphandlingsprocessen till strikta grafiska riktlinjer - att jobba mot offentlig sektor skiljer sig stort från att jobba mot privat sektor. Ställ krav på referensuppdrag från leverantören som visar på att de förstår era utmaningar och har tidigare erfarenhet av att jobba mot offentlig sektor.

Sammanfattningsvis: Ta hänsyn till balansen mellan pris och kvalitet, säkerställ att leverantören kan ge sig in i ett långt och utvecklande samarbete och att de kan designa attraktiva annonser baserade på er grafiska profil. 

Källor:

Adda Inköpscentrals hemsida (2021-09-28), "Kompetensförsörjning – decenniets stora utmaning"

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.