Vad är Employer Branding?

Emilia Eriksson
Head of Operations

Vad är Employer Branding?

Employer Branding handlar om att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera framtida medarbetare samt förvalta arbetsgivarvarumärket internt för befintliga medarbetare.

Kort och gott handlar det om hur attraktiv en arbetsplats är – både externt och internt. Hur upplever kandidaterna ert arbetsgivarvarumärke? Vad säger era befintliga medarbetare om er arbetsplats? Hur är företagskulturen? Alla dessa frågor är viktiga för det strategiska Employer Branding-arbetet.

Employer Branding kan delas upp i två kategorier:

Somliga skulle säga att Employer Branding framför allt handlar om marknadsföring av arbetsplatsen. Andra tycker att det är minst lika relevant att prata om medarbetartrivsel och arbetsmiljö för de anställda. Som nämndes inledningsvis behöver man ha båda perspektiven i åtanke: det måste vara attraktivt både på insidan och på utsidan. Risken finns att personalomsättningen blir hög om kandidaterna som rekryteras till företaget förväntar sig en arbetsplats som arbetsgivaren inte kan leva upp till. Marknadsföring är viktigt men den måste vara transparent och spegla verkligheten på arbetsplatsen för långsiktigt värde. Vi delar in det i två enkla kategorier som vi kan kalla för extern och intern Employer Branding

#1 Extern Employer Branding

Extern Employer Branding handlar om hur starkt varumärket är på kandidatmarknaden. Hur uppfattas och framställs arbetsplatsen utåt? Hur attraherar man nya talanger till företaget? Företag som ligger i framkant ser till att det finns varumärkesstärkande aktiviteter planerade och har en strategisk marknadsföringsplan för att säkerställa ett löpande inflöde av intressanta kandidater till kommande rekryteringsprocesser eller till en kandidatpool av spontanansökningar.


Exempel på aktiviteter för extern Employer Branding:

 • Karriärsida med information om hur det är att jobba hos er
 • Intresseväckande inlägg på LinkedIn som talar till er kandidatmålgrupp (organiska eller sponsrade inlägg)
 • Blogginlägg om vad som händer på arbetsplatsen
 • Ett karriärkonto på Instagram som lyfter medarbetare och arbetsplatsen
 • Studentmässor för att prata med studenter inom er bransch
 • Employer Branding-annonsering i sociala medier


#2 Intern Employer Branding

Intern Employer Branding för befintliga medarbetare handlar om allt som ger medarbetarna ett värde på arbetsplatsen och i vardagen. Detta är avgörande för att anställda ska trivas och stannar kvar hos arbetsgivaren. Vissa uppskattar en lön med provisionsmodell, medan andra föredrar flextid eller ett generöst friskvårdsbidrag. Idag vill allt fler kandidater hitta en arbetsplats med ett personligt erbjudande som matchar deras preferenser allra bäst.

Exempel på värden för intern Employer Branding:

 • Aktiviteter tillsammans med kollegorna
 • Tävlingar för medarbetare och team
 • Möjlighet till bonus eller provision
 • Företagskulturen på arbetsplatsen
 • Ledarskapet på arbetsplatsen
 • Jämställd och inkluderande arbetsplats
 • Förmåner som friskvårdsbidrag och flextid

Mer från vår blogg

Case: Så hjälpte We Select Svevia öka andelen kvinnliga sökande till rollen som Vägarbetare

För att attrahera och rekrytera fler kvinnliga kandidater till rollen som Vägarbetare i Tumba valde Svevia att använda jobbannonsering tillsammans med oss på We Select.

Läs mer

Aktivering av Employer Brand

Vi på We Select vet vilka som kan sitt varumärke allra bäst– det är våra kunder. De flesta bolag vi samarbetar med har redan en tydlig vision, attraktiva medarbetarförmåner och en stor förståelse för hur man lever upp till företagets värderingar inom organisationen. När kontaktar man då WeSelect? Det är när Employer Branding-arbetet ska paketeras, förverkligas och målet uppnås.

Läs mer

Steg 1 för att lyckas med Employer Branding: Sätt rätt mål

För att Employer Branding-arbetet ska skapa riktigt värde inom er organisation behöver man veta vilken kompetens som behöver attraheras idag och i framtiden.

Läs mer