Steg 1 för att lyckas med Employer Branding: Sätt rätt mål

Emilia Eriksson
Head of Operations

För att Employer Branding-arbetet ska skapa riktigt värde inom er organisation behöver man veta vilken kompetens som behöver attraheras idag och i framtiden.

Vad har ni för mål med er Employer Branding? Den frågan tycker jag de flesta borde besvara innan de lägger tid och resurser på detta viktiga arbete. Varför? Svaret är enkelt. Om du inte vet vart du ska så är det omöjligt att veta om du är på rätt väg. Målet bör vara konkret för att ni ska kunna mäta resultat längs vägen och motivera de resurser som behöver investeras.

Ett konkret mål kan vara ”Vi vill öka inflödet av relevanta ansökningar med 20%” eller ”Vi vill få in ansökningar från fler kvinnor” men också ”Vi vill ha minst 50 000 exponeringar av vårt arbetsgivarvarumärke hos IT-specialister i Stockholmsregionen varje månad”.

Målsättningen är tyvärr lätt att glömma för man vill så himla gärna börja stärka sitt arbetsgivarvarumärke på en gång och gör små punktinsatser för att komma i gång, men det är tyvärr bortkastad tid(långsiktigt sett). Fundera i stället på vad er organisation behöver för medarbetare, kartlägg nuvarande situation och ert utgångsläge, samt konkretisera behovet internt och skapa en målbild. Ett viktigt och riktigt nyckeltal är bättre än tio irrelevanta nyckeltal.

Vi hjälper företag att konkretisera sina behov, definiera målet och framför allt – att uppnå det.

Vill du ha proof of concept?

Fastighetsbranschen
Kundens mål: ”Få in fler än 20% relevanta ansökningar till våra rekryteringar av Fastighetstekniker”
Resultat av samarbete med We Select: 41% relevanta ansökningar

Retail-branschen
Kundens mål: ”Få in fler ansökningar till våra sommarjobb än föregående år (utöka urvalet)”
Resultat av samarbete med We Select: 50% fler ansökningar

Offentlig sektor
Kundens mål: ”Sänka vår cost-per-hire med 25% på seniora IT-specialister”
Resultat av samarbete med We Select: 65% sänkt cost-per-hire

Förvaltningsbranschen
Kundens mål: ”Öka vår konverteringsgrad på karriärsidan till inskickade ansökningar (från 5%)”
Resultat av samarbete med We Select: 19% konverteringsgrad

Vill du höra om fler samarbeten som är relevanta inom din bransch? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Mer från vår blogg

Case: Så hjälpte We Select Svevia öka andelen kvinnliga sökande till rollen som Vägarbetare

För att attrahera och rekrytera fler kvinnliga kandidater till rollen som Vägarbetare i Tumba valde Svevia att använda jobbannonsering tillsammans med oss på We Select.

Läs mer

Aktivering av Employer Brand

Vi på We Select vet vilka som kan sitt varumärke allra bäst– det är våra kunder. De flesta bolag vi samarbetar med har redan en tydlig vision, attraktiva medarbetarförmåner och en stor förståelse för hur man lever upp till företagets värderingar inom organisationen. När kontaktar man då WeSelect? Det är när Employer Branding-arbetet ska paketeras, förverkligas och målet uppnås.

Läs mer

Case: Så hjälpte vi BillerudKorsnäs att stärka sitt Employer Brand

Så hjälpte vi ett av Sveriges största företag att stärka sitt Employer Brand både internt och externt.

Läs mer